۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
رشته های کاردانی حرفه ای

 در حال حاضر مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی گلرنگ، در مقطع کاردانی حرفه ای رشته های درسی زیر را ارائه می نماید :

 
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار :
 
 
 
 
 
- کاردانی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین :
 
 
 
 
 
 
- کاردانی حرفه ای مدیریت سرپرستی توزیع کالا و خدمات :
 
 
 
 
- کاردانی حرفه ای مدیریت بازرگانی - امور نمایشگاهی :
 
 
 
 
 
- کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی
 
 
 
 
 
- کاردانی حرفه ای بازاریابی :
 
 
 
 
 
 
- کاردانی حرفه ای تبلیغات :